8 PGM Genişletme Modülü – PGM82

  • Her bir PGM çıkışı ayrı ayrı programlayabilme
  • Manuel olarak PGM tetikleme
  • Led göstergeleri ile PGM çıkışları aktif veya pasif olduğu görüntüleme
  • ABS kasa SP5500, SP6000 , SP7000, MG5000, MG5050,EVOHD,EVO192 V6,80 olan sistemlerde kullanılabilir
  • BabyWare V5.1.0 yazılımıyla programlanabilir.